Život našich předků byl úzce spjat jednak s půdou
a krajinou, jednak s lidmi v obci a regionu. Dnešní doba ve znamení rychlého životního stylu a honby za materiálními statky nás bohužel připravuje o tento důležitý odkaz a vede nás jinou cestou.

V rámci našeho projektu, Na venkově zdravě jíme, chceme navázat na hodnoty našich předků, to znamená zvýšit zájem lidí o zdejší krajinu, místní potraviny a výrobce. Naším cílem je zachovat místní gastronomické tradice a informovat veřejnost o tom, jak potraviny našeho regionu chutnají, odkud pocházejí, jak jejich výroba a konzumace ovlivňuje okolní svět a životní prostředí.